Bij het boeken van een fotoshoot gaat de klant automatisch akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

1. Algemeen

Evelien van Rijn Fotografie behoudt ten alle tijden het recht om de algemene voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen worden tijdig en schriftelijk door Evelien van Rijn Fotografie aan de klant gecommuniceerd. Indien de klant bezwaar heeft om akkoord te gaan met de wijziging, kan de klant tot de datum waarop de nieuwe algemene voorwaarden van kracht worden, de overeenkomst met Evelien van Rijn Fotografie beëindigen.

Evelien van Rijn Fotografie heeft het recht tarieven en informatie ten alle tijden aan te passen.

2. Auteursrecht

Het auteursrecht op de foto’s berust bij Evelien van Rijn Fotografie. Evelien van Rijn Fotografie blijft daarmee ten alle tijden eigenaar van de geleverde foto’s. De klant dient schriftelijk toestemming te vragen voor het inzenden van een foto ten behoeve van wedstrijden en publicaties door derden. Elk gebruik van een werk van Evelien van Rijn Fotografie dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht. Bij inbreuk op de auteursrechten rekent Evelien van Rijn Fotografie de geldende SOFAM-tarieven door aan de klant. Het betalen van de schadevergoeding geeft geen recht op verder gebruik van het werk.

3. Aansprakelijkheid

Evelien van Rijn Fotografie is niet aansprakelijk voor enige schade ontstaan bij de opdrachtgever, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Evelien van Rijn Fotografie of diens vertegenwoordigers.

Evelien van Rijn Fotografie is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen op niet-gekalibreerde beeldschermen of afdrukken die niet door Evelien van Rijn Fotografie geleverd zijn.

4. Betaling

De klant dient het totaalbedrag van de fotoshoot te voldoen alvorens de foto’s worden geleverd. De klant dient binnen 14 dagen na de datum van de fotoshoot te betalen. Indien Evelien van Rijn Fotografie het verschuldigde bedrag niet binnen de genoemde termijn heeft ontvangen, is de klant 10% van het factuurbedrag extra verschuldigd. Indien de klant zijn schuld niet inlost volgen er gerechtelijke stappen.

Indien er sprake is van meerwerk en/of hogere kosten tijdens of na een fotoshoot, welke noodzakelijk waren, komen deze kosten of vergoeding voor meerwerk voor rekening van de klant. Dit wordt altijd direct door Evelien van Rijn Fotografie aan de klant gecommuniceerd.

5. Levering

Indien de foto’s door de klant worden geselecteerd, worden deze foto’s binnen 10 dagen na de fotoshoot in klein formaat naar de klant verzonden. Aan de hand van deze voorbeelden kan de klant de foto’s bekijken en uitzoeken. Dit zijn zogenaamde contactfoto’s. Deze contactfoto’s zijn uitsluitend bestemd om foto’s uit te kiezen en mogen in geen enkel geval gebruikt of gepubliceerd worden op welke wijze dan ook.

Er worden nooit onbewerkte of originele foto’s (RAW-bestanden) geleverd. Ook is het niet mogelijk om uit alle foto’s van de fotoshoot een selectie te maken. Evelien van Rijn Fotografie maakt de eerste selectie waaruit kan worden gekozen, dit is onderdeel van het werkproces.

De foto’s worden volgens de overeenkomst geleverd.

6. Naamsvermelding

Bij het gebruiken/publiceren van de foto’s door de klant, bijvoorbeeld op social media, wordt het erg op prijs gesteld als er naamsvermelding of verwijzing naar Evelien van Rijn Fotografie gebruikt wordt.

7. Cadeaubonnen

Evelien van Rijn Fotografie heeft cadeaubonnen beschikbaar die door de klant voor elk gewenst bedrag kan worden aangeschaft. De cadeaubon kan niet retour genomen worden en kan niet worden ingewisseld voor geld. De waarde van de bon wordt in euro’s weergegeven op de cadeaubon.

Een cadeaubon blijft altijd geldig. De klant kan de cadeaubon besteden aan alle diensten die Evelien van Rijn Fotografie levert. De waarde van de cadeaubon wordt als korting verrekend op het totaalbedrag van de factuur.

8. Fotoproducten

Het is niet mogelijk om aangeschafte fysieke fotoproducten, besteld bij Evelien van Rijn Fotografie, te ruilen en/of retourneren. De producten worden op maat gemaakt. Klant stemt er uitdrukkelijk mee in dat hij hierdoor afstand doet van het recht gebruik te maken van bedenktijd en het recht de overeenkomst te herroepen.

Als de klant akkoord heeft gegeven op de digitale versie, kan hij geen klachten meer indienen over het gedrukte.

9. Klachten

Indien de klant een klacht heeft, dient de klant binnen 5 werkdagen na ontvangst van de foto’s contact op te nemen met Evelien van Rijn Fotografie. Bij ontevredenheid bespreekt Evelien van Rijn Fotografie met de klant in samenspraak hoe dit kan worden opgelost. Het is niet mogelijk om geld terug te eisen gezien de foto’s persoonsgebonden zijn.

10. Commerciële en zakelijke doeleinden

Bij het boeken van een fotoshoot geeft de klant toestemming om de gemaakte foto’s te gebruiken voor zakelijke en commerciële doeleinden (zoals sociale media, website etc.) van Evelien van Rijn Fotografie. Indien de klant hier bezwaar, of gedeeltelijk bezwaar, tegen heeft dan kan dit worden overlegd met Evelien van Rijn Fotografie. De voorkeur gaat in dit geval uit naar bekendmaking vanuit de klant voorafgaand aan de fotoshoot.

De klant mag zonder toestemming van Evelien van Rijn Fotografie, geen foto’s doorspelen naar een bedrijf die de foto’s commercieel wil inzetten.

11. Annulering

In geval van annulering vanuit de klant, vervalt de opdracht. Indien de klant wil annuleren, moet dit zo snel mogelijk plaatsvinden, zodra bekend wordt voor de klant dat de fotoshoot geen doorgang kan vinden.

In geval van slechte weersomstandigheden, wordt een fotoshoot die buiten plaatsvindt in overleg tussen Evelien van Rijn Fotografie en de klant, op een andere datum gepland. In het geval dat Evelien van Rijn Fotografie niet in staat is om door overmacht de fotoshoot uit te voeren, wordt er zo snel mogelijk een nieuwe afspraak gemaakt. Als dit niet mogelijk is vervalt de opdracht.